blog

秋の消防避難訓練を行いました

2023年11月30日 15時57分

夜間の火災発生を想定した消防避難訓練を実施しました。

近隣住民役の職員5名と夜勤者2名により

40名の利用者を無事屋外に避難誘導しました。

空気が乾燥して火災の起こりやすい状況が続いており、

職員全員に注意喚起を行いました。

s-CIMG0779

s-CIMG0783

s-CIMG0792

s-CIMG0787